Demokrasi nöbetine katılan Vali Deniz;
4 polis tutuklandı
Yatırımcı için 2 bin dönüm arsa
Zabıta ekiplerinden örnek davranış
Karakter boyutu :12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Prof. Dr.Şemsettin Dursun projelerini açıkladı
Prof. Dr.Şemsettin Dursun projelerini açıkladı
30 Haziran 2016 Perşembe
Prof. Dr.Şemsettin Dursun projelerini açıkladı

Rektör Adayı Prof. Dr.Şemsettin Dursun projelerini açıkladı

Batman Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Şemsettin Dursun, 26 Temmuz 2016 günü yapılacak Rektörlük seçiminde yönetim anlayışını ve projelerini detaylı bir şekilde açıklayarak, bu projelerin Batman Üniversitesini hak ettiği yere taşıyacağını dolayısıyla Batmanın da gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Dursun projelerini şöyle açıkladı;

SAĞLIK KAMPÜSÜ

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczalık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu bünyesinde barındıran bir Sağlık Kampüsünün kurulması, Üniversitemizin ve Batmanımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Sağlık Kampüsünün Batman merkeze yakın olması sağlanarak, Bu sağlık birimlerinde okuyan öğrencilerin merkezdeki sağlık kurumlarında staj yapma imkanları sağlanacak ve Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin Batman halkına daha rahat ve rasyonel hizmet vermesi sağlanacaktır.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Fen Edebiyat Fakültesi Bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümü açılarak hem mezun olmuş öğrencilerimize hem de eğitimlerini sürdüren tüm öğrencilerimize Pedagojik Formasyon hizmetini vermek istoruz. Yüzlerce öğrencimizin çevre illerde Pedagojik Formasyon hizmetini almaları, hem kendilerine, hem ailelerine büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Öğrencilerimizin bu mağduriyetleri böylece giderilmiş olacaktır.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Eğitim Bilimleri Bölümünün akademik kadrosundaki öğretim üyelerinin katkılarıyla Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulması gerçekleştirilerek, öğrencilerimizin ve kamu görevlilerinin  Lisansüstü Eğitim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                hizmetinden yaralanmaları sağlanacaktır.

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik kadrosundaki öğretim üyelerinin katkılarıyla ihtiyaç duyulan Güzel Sanatlar Enstitüsü kurularak, Lisansüstü programların açılması sağlanacaktır.

KONGRE VE SERGİ MERKEZİNİN KURULMASI

Kongre, sempozyum, konferans ve çalıştay etkinlikleri için bir Kongre ve Sergi Merkezinin kurulması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNİ DAHA AKTİF HALE GETİRMEK

Sürekli Eğitim merkezinde DGS, ALES, YABANCI DİL Kurslarını daha aktif hale getirerek, özellikle Akademisyenlerin YABANCI DİL noktasındaki taleplerini, asgari düzeyde bir bedelle karşılamayı düşünüyoruz.

GELİŞMİŞ LABORATUVARLAR

 

Özellikle merkez laboratuvarı, sıradan deneylerin yapıldığı değil, en ileri seviyede bilimsel araştırmaların yapılabildiği, akredite olmuş bir merkez konumuna gelmelidir. Üniversitemizin yapılacak yeni projeler ve gerekirse bütçe kalemlerinden merkezi laboratuvarın geliştirilmesine kaynak aktarılması sağlanacaktır. Bölüm düzeyindeki laboratuvarların ise projelerle geliştirilmesine destek verilecektir. Ayrıca, cihaz envanterleri ve analiz spektrumu online olarak takip edilebilir hale getirilerek, akademisyenlerin ve araştırmacıların güncel olarak neler yapabileceklerini takip edebilmeleri temin edilecektir.

YAYIN VE ARAŞTIRMA TEŞVİKİ

Öğretim üyelerimizin bilimsel araştırma yapma ve motivasyonunu arttırmak için başka kurumların verdiği destek dışında akademisyenlerimize teşvik desteği verilmesi önceliklerimizdendir. TÜBİTAK uygulamaları baz alınarak, hazırlanacak bir yönetmelikle akademik personelin yayın teşvik sistemi güçlendirilecek, kitap ve araştırma projeleri de teşvik sistemine dahil edilecektir.

YILIN BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ

Hazırlanacak bir yönerge ile sağlık, fen, sosyal, güzel sanatlar ve eğitim bilimleri alanlarında her yıl yılın Batman Üniversitesi Bilim İnsanları belirlenerek ödüllendirilecektir. Bu ödül törenleri geleneksel hale getirilecek, Üniversite'nin en geniş katılımlı töreni şeklinde organize edilecektir. Böylece araştırmacı akademisyenlerimizin emekleri maddi ve manevi olarak takdir ve teşvik edilecektir.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezi sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Bu nedenle akademisyenlerimizin ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama merkezlerinin açılması ve onları üretken kılacak her türlü imkânları sağlama yönünde gayret gösterilecektir. Bu noktada özellikle Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi ve ardından Batman ve Yöresi Tarihi Araştırmaları Enstitüsü şeklinde yapılandırılacaktır.

KALİTE ODAKLI ÜNİVERSİTE

Verilen her türlü hizmetin bir yazılı standardı olması, denetlenebilir olması açısından çok önemlidir. Özellikle eğitim programlarımızın akreditasyonu yurtiçi ve yurt dışı kabul edilebilirlik için çok önemli bir aşamadır. Bu yüzden eğitim programlarımızın akreditasyonu bütün bölümlerde sonuna kadar desteklenecektir. Bunun yanında akademik ve idari personelimizin tamamının eğitici eğitimleri alması sağlanacaktır. Böylece yönetimde Toplam Kalite Yönetimi ve Akademide Markalaşma sağlanacaktır.

 BATI-RAMAN YERLEŞKESİNİ "KÖR NOKTA" OLMAKTAN ÇIKARMA

Batman-Mardin 149km dir. Bu mesafeyi yaklaşık 80 km'ye düşürecek, Batı-Raman Yerleşkesinin yanından geçen Tepe-Savur il yolunun Karayolları Yol Ağına girmesi sağlanarak, Batman Üniversitesinin Batı-Raman Yerleşkesi, "Kör Nokta" olmaktan çıkacağı gibi, Batman ve Mardin'in kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağlanmış olacaktır. Üst seviyede yapacağımız görüşmelerle bu rasyonel projenin hayata geçmesi sağlanacak ve Üniversitemizin Batı-Raman Yerleşkesi, "çıkmaz sokak" olmaktan kurtulacağı gibi, Batman ovasına sıkışıp kalan Batman'a yeni bir "yön" kazandıracaktır.

KAMPÜSLERİN ALT YAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Yemekhane hizmetleri Merkez ve Batı Raman Kampüslerinde iyileştirilecek, yemek kalitesi ve hijyeni en önde gelen unsur olarak göz önünde tutulacaktır. Kampüslerin kantin, kütüphane, okuma salonu, alt yapı vb problemleri dikkate alınarak her iki kampüsteki öğrencilere yönelik tüm ticari faaliyetlerde Rektörlük, fiyat politikalarının takipçisi olacaktır.

ULAŞIM

Merkez Kampüs ile Batı Raman Kampüsü arasındaki sefer sayısının arttırılması sağlanacaktır.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversitemiz ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki işbirliği arttırılarak, yapılabilecek ortak projelerin belirlenmesi ve Staj-İstihdam konularında işbirliğinin arttırılmasına çalışılacaktır.

GELİŞMİŞ OTOMASYON VE BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ

Günümüzde özellikle üniversitelerde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar, idari faaliyetler otomasyon sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yatırım bütçelerinden önemli bir pay, bilgi-işlem sistemlerinin geliştirilmesine ve olması gereken kaliteye ulaşmasına ayrılacaktır. Öğrenci ve öğretim üyelerinin kullandığı web tabanlı otomasyon programlarının işletiminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak,  sistem gözden geçirilerek yükseltilecek veya gerekirse yenilenecektir.

ETKİN BİR KARİYER MERKEZİ VE MEZUN İZLEME OFİSİ

Üniversitemiz öğrencilerinin, mezuniyet sonrası kariyerlerini planlama-destekleme ve sürekli bir iletişim kurmak için Etkin bir Kariyer Merkezi ve Mezun İzleme Ofisi  kurulacak ve hızla kurumsallaştırılacaktır.  Üniversitemiz öğrencilerinin sorunları ile ilgilenecek uzmanlardan oluşan bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ofisi oluşturulması sağlanacaktır.

SOSYAL PROJELER

Üniversite personelimiz için aileleri ile birlikte gidebilecekleri şehir merkezinde bulunan Merkez Kampüsünde bir sosyal tesisisin kurulması sağlanacaktır.  Batı Raman Kampüsünde lojmanlara yakın acilen Modern bir Kreş, Ana Okulu ve İlkokulu kurularak ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşmeler yapmak suretiyle Öğretim Elemanları içinden Eşi sınıf Öğretmeni ve Okul Öncesi (ana Sınıfı) Öğretmeni olanların istihdamlarının sağlanmasına çalışılacaktır.   Batı Raman Kampüsündeki Lojmanlarda kalan ailelerin dinlenebilecekleri Dicle Nehrine nazır  "Çocuk Oyun alanları" ve "kamelyaların" yapılaması sağlanacaktır. Batı Raman Kampüsü içinde Hobi bahçeleri oluşturularak istekli öğretim üyelerine dağıtılacaktır.  İhtiyaç sahibi öğrenciler ve destek olmak isteyen kişi ve kurumlar tespit edilerek Batman Üniversitesi Burs Koordinatörlüğü kurulacaktır.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Adalet ve hukukun üstünlüğünü benimseyen,

İnsan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletle dağıtan,

Ehliyet, liyakat ve güvene dayalı,

Şeffaf, saygın, güvenilir, güler yüzlü,

Farklı görüş ve önerilere açık, dinleyen, not alan ve geri bildirim yapan,

Ortak akıl ve istişareye önem veren,

Bilime ve bilim insanına saygılı,

Araştırma ve geliştirmeyi destekleyen,

Girişimciliğe ve inovasyona önem veren,

Kapıları herkese açık, ulaşılabilir, erişilebilir,

Bütün kesimlerin problemlerine duyarlı ve çözüm odaklı,

Medeniyet değerlerimize ve etik ilkelere duyarlı,

Ulusal ve uluslararası etkileşime açık,

Kurumsal aidiyet duygusunu ve kültürünü önceleyen ve önemseyen,

Kişisel değil, kurumsal birlikteliklere önem veren,

Teşekkür ve takdir etmeyi bilen, teşvik eden ve başarıyı ödüllendiren,

Toplumun ve şehrimizin beklentilerine duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi,

Bütün paydaşların beklenti ve görüşlerini dikkate alan,

Sivil toplum kuruluşları ve yerel dinamiklerle işbirliğine önem veren,

Bir Batmanlı olarak en önemli paydaşımız olan Batman'ımız için işbirliğini esas alan, "İnsan Merkezli" ve "Sevgi Odaklı", "Ben" merkezci değil, "Biz" merkezci bir

 YÖNETİM ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ

Vizyonumuz

Bilim, Teknoloji ve sanat alanında ileriye dönük bir projeksiyon ve Medeniyet Tasavvuru oluşturarak, Ulusal ve Uluslararası alanda öncü olmak.

MİSYONUMUZ

"İnsan Merkezli" ve "Sevgi Odaklı", "Ben" merkezci değil, "Biz" merkezci bir paradigmayı esas alan,

Bilime, Sanata İnsan hak ve hürriyetlerine yakışır bir hayat tarzını benimseyen ve bunu hak ettiği  düzeye çıkarmak için çabalamak."

Bu haber toplam 913 defa okunmuştur
Haberi Paylaş : GoogleGoogle, YahooYahoo, FacebookFacebook, DiggDigg, Del.icio.usDel.icio.us
mukemmel bir vizyon
 // Semsettin Arpas
Bir batman sevdalisi olarak ancak bu kadar olur basarilar...
30 Haziran 2016 Perşembe 23:52


FOTO GALERİ
GAZETEMİZ
RÖPORTAJ