Demokrasi nöbetine katılan Vali Deniz;
4 polis tutuklandı
Yatırımcı için 2 bin dönüm arsa
Zabıta ekiplerinden örnek davranış
Karakter boyutu :12 Punto14 Punto16 Punto18 Punto
Rektör adayı Civelek projelerini açıkladı
Rektör adayı Civelek projelerini açıkladı
08 Temmuz 2016 Cuma
Rektör adayı Civelek projelerini açıkladı

Batman Üniversitesi Rektör adayı Prof. Dr. Şemsettin Civelek proje ve hedeflerinin bazı bilgilerini paylaştı. Prof. Dr. Şemsettin Civelek'in projelerini şu şekilde sıraladı; ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Batman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi" nitelikli teknik personel ve enstrümantal ekipmanlarla aktifleştirilerek başta petrol numune analizleri olmak üzere önemli analiz ve tayinlerin yetkin olarak yapılabildiği bölgesel Laboratuvar haline gelmesi, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi"nin (BÜBAB'ın) uygun mekan, yeterli sayıda nitelikli personel ve uygun bilişimsel sistemlerle verilerek aktif hale getirilmesi (Alt yapı, Münferit ve Tez projeleri için uygun miktarlar tespit edilerek proje destekleme vb. çalışmalarına başlanılması), Batman Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi (Teknoloji Transfer Ofisi) kurulması, Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi tarafından Araştırma projesi hazırlama eğitimleri verilmesi, Batman Üniversitesi Teknokent'i (Teknopark'ı) kurulması ve Ar ? Ge Merkezi'nin ile Tasarım Ofisleri'nin kurulumu sağlanarak ve Teknopark girişimcileri desteklenmesi, Üniversitemizde çıkarılan bilimsel dergilerin bir merkezde toplanması ve SCI ? SSCI indekslerinde taranması için gerekli alt yapı çalışmalarının başlatılması (Böylece hem dergilerin hem de makalelerin kalitesinin artması amaçlanmaktadır. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren dergilerin, dijital ortamda alt yapısı oluşturulacak bir link altında birleştirilmesi sağlanacaktır.), Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi (BÜBAB) performans yönergesi içeriğinin akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalar için yurt dışına gitmelerinin desteklenmesini sağlayacak şekilde hazırlanması, AB Proje Fonlarından azami faydalanmanın sağlanması, Üniversitemizin ortağı ve yürütücüsü olduğu projelerin sayısı arttırılması (Bu amaçla AB projeleri eğitimleri düzenlenerek farkındalık oluşturulacaktır. Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi (Teknoloji Transfer Ofisi) aracılığı ile AB projesi hazırlamak isteyenlere danışmanlık hizmetleri verilecektir.), Üniversitemiz tarafından "Batman İli Kalkınma Kurultayı"nın düzenlenmesi ve Batman İli için "2023 Eylem Planı" hazırlanması, Üniversitemizin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere "Güneş Enerjisi Tarlaları" için gerekli çalışmalar yapılması. EĞİTİM ? ÖĞRETİM Akademisyenlerimizin yabancı dillerinin gelişimleri için, 3 ? 6 aylık sürelerle "Yerinde Yabancı Dil Öğrenimi" uygulamasıyla yurt dışına gitme imkanlarının sunulması, Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle akademik ilişkilerin yaygınlaştırılması ve ortak çalışma sayısının artırılması, Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin artan öğrenci ve ikili işbirliği sayısına bağlı olarak altyapı ve personel açısından güçlendirilmesi, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bölümlerimiz ile programlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde sınıflara akıllı tahta entegrasyonu yaygınlaştırılması, Batman Üniversitesi Eğitim ? Bilişim Ağı (BÜEBA) Oluşturulması ; akıllı tahtaya uyumlu dokümanların ve çeşitli görsel araçların yer aldığı Batman Üniversitesi Eğitim ? Bilişim Ağı (BÜEBA) oluşturulması, Batman Üniversitesi Eğitim ? Bilişim Ağı (BÜEBA) platformuna dijital kaynaklar oluşturmak ve öğretim elemanlarımıza içerik yönetim sistemi başta olmak üzere bilişime dair her türlü konuda yardımcı olmak adına "Eğitim ? Öğretim Destek Birimi" kurulması, Seminer odalarının ve toplantı salonlarının yer aldığı ortak "Enstitüler Binası"nın yapılması, Üniversitemiz kütüphanesinde görevli olacak uzman kadrosundaki araştırmacılar ve akademik kadrodan oluşturulan bir kurul ile Üniversitemiz yayınevinin (Batman Üniversitesi Yayınevi'nin) kurulması, Yayınevinin yönlendirmesi doğrultusunda eserlerin hızlı ve kaliteli biçimde basılması için altyapısı güçlü "Batman Üniversitesi Matbaası"nın kurulması, Lisans ve lisansüstü seviyede öğrenim görecek olan öğrencilerin sayısının ve çeşitliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere üniversitemizdeki ilgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla "Sanal Borsa Sistemi"nin oluşturulması, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi başta olmak üzere ilgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin Muhasebe derslerinin uygulama kısmını daha verimli hale getirmek amacıyla "Muhasebe Laboratuvar"nın oluşturulması, FİZİKİ YAPI ve ULAŞIM Batı Raman Yerleşkesi'nin ekolojik ve rekreasyonal düzenlenmesi, Batman şehir merkezi ile Batı Raman yerleşkesi arasında raylı sistemle ulaşım imkanına kavuşturulması için çalışmaların başlatılması, Üniversitemiz personeli için, Batman şehir merkezi ile Batı Raman yerleşkesi arasında saat başı ve karşılıklı ücretsiz servis konulması, Batı Raman Kampüsündeki yaya yollarının tamamı yeşil alan içerisinde, trafikten uzak ve ışıklandırılmış tarzda düzenlenmesi, Üniversitemizin Batı Raman kampüsünün üst kısımlarındaki alanların Üniversite personeli ile öğrencilerin sportif ve dinlenme ihtiyaçlarına uygun biçimde " Üniversite Rekreasyon (Mesire) Alanı" olarak düzenlenmesi, BESYO'nun ve Üniversite personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun bir alanda olimpik yüzme havuzu kompleksinin yapılması, Batman Üniversitesi Kreşi'nin açılması, Açık Hava Tiyatro ve Sinemasının açılması, BESYO öğrenci uygulamalarının yapılabileceği, öğrenci ve personelimizin de faydalanabileceği bir "Çok Amaçlı Spor Salonu"nun yapılması, Kampüsümüzün düzenlenmesinde ve bitkilendirilmesinde hizmet vermek üzere " Üniversite Serası ve Fidan Yetiştirme Merkezi"nin kurulması, Kampüs içerisindeki üniversitemiz öğrencilerinin resim, grafik tasarım ile müzik vb. etkinliklerini sergilemeleri için "Sanat Sokağı" oluşturulması, Kampüs içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak "Bisiklet Yolu ve İstasyonları"nın oluşturulması, Modern bir "Üniversite Misafirhanesi"nin uygulama oteli şeklinde inşa edilmesi, Yeni lojmanlar kazandırılması : Üniversitemizde üç farklı konsepte (1+1, 2+1 ve 3+1) en az 500 konutluk yeni lojman yapılması,* Tüm Akademik Birimlerin ihtiyacı olan binaların yapılması,* "Sürdürelebilir Atık Yönetimi" oluşturulması ve böylece Üniversitemizdeki bütün geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında toplanarak değerlendirilmesi, *Bina ve lojmanların yapımı TOKİ ile pazarlık yapılarak en kısa zamanda tamamlanmaya çalışılacak, ödemelerin bir kısmı Üniversitemizin Şehir merkezinde atıl duran bina ve arsaların karşılığı, geri kalan kısmı ise yıllara bölünerek taksitle bütçeden ödenmesi için çalışmalar yapılacaktır. İDARİ YAPI Akademik süreçlerde ilgili kurulların görüş, eleştiri ve önerilerini dikkate alan katılımcı bir yönetim oluşturulması, web tabanlı anketlerin yapılması, özlük haklarında adaletin sağlanması, Yapılacak kurumsal protokollerin şeffaf ve sonuç odaklı olmasının sağlanması ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılarak üniversite ile sivil toplum kuruluşları, kamu ve sanayi ilişkilerinin güçlendirilmesi, Üniversitenin stratejik planında yer alan projeler gözden geçirilerek, yeni proje ve hedeflerimiz doğrultusunda stratejik planda revizyon yapılması, Toplam Kalite Yönetimi ve Hizmet İçi Koordinasyon Merkezi'nin kurulması, Üniversitemiz idari personelinin, "Toplam Kalite Yönetimi ve Hizmet İçi Koordinasyon Merkezi" tarafından zaman zaman mesleki ve hizmet içi eğitime tabi tutulması, SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Üniversitemiz bünyesinde akademik ve sosyal hizmetlerde verimliliğin artırılması amacıyla "Batman Üniversitesi Vakfı"nın kurulması çalışmalarının yapılması, "Sanat ve Kültür Merkezi"nin ve Doğa ve "Bilim Tarih Müzesi"nin kurulması için gerekli çalışmaların başlatılması, Batman Üniversitesi TV'sinin, Radyosu'nun ve Haber Gazetesi'nin kurularak, zaman içerisinde ulusal seviyede etkin hale getirilmesi, Üniversitemiz personeline hizmet vermek üzere Ankara'da bir misafirhanenin temini yoluna gidilmesi, Eko ? turizm, tarihi ve kültürel turizm, su sporları gibi alanlarda faaliyet gösteren sektörlerle ortak projelerin gerçekleştirilmesi, Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Dairesi tarafından sağlık, diş ve psikolojik (PDR) hizmetlerin etkin verilmesi için gerekli düzenleme ve çalışmaların yapılması, Üniversite halk bütünleşmesi (Başta Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim, Ziraat ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin halkımıza yönelik çalışmaları ile halkımızla bütünleşip sorunları birlikte çözeceğiz), Öğrenci Kulüpleri'nin sayısının artırılması ve desteklenme miktarlarının artırılması, Şehrin dinamikleriyle bir bütünlük içerisinde tarihi, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, "Mezun Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin yapılması, Üniversitemizin kampüsü, nitelikli eğitim tesisleriyle olduğu kadar çok amaçlı kültür salonları, sosyal tesisleri, spor ve rekreasyon alanları ile de öğrencinin ders dışı zamanını en verimli biçimde değerlendirebilmesini sağlamaya olanak tanıyacak tarzda düzenlenmiştir. Batman Üniversitesi, engellilere yönelik eğitim ve uygulama merkezlerinin yanında ?engelsiz kampüs' çalışmasıyla da Türkiye'nin önde gelen ve örnek gösterilen üniversitelerinden biri olmuştur. İçerisinde sosyal merkez, dükkanlar, farklı konseptlerde kafeterya ve lokantalar bulunduran yaşam alanı yapımı gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin ve personelimizin yerleşke dışına çıkmadan da bütün ihtiyaçlarını görebildiği geniş olanaklara (Tıp Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, Öğrenci Yurtları, Postane, Cami, Bankalar, Kitap Satış Merkezleri, Spor alanları, İnternet Merkezi, Fotoğraf Stüdyosu, Kuaför, Konukevi, Kafeler, Market, Fırın, Kolej, Kreş, Lojmanlar, Hobi Bahçeleri vs.) sahip olmuştur. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını zenginleştiren, zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan, sosyal yönlerini geliştirmelerine zemin hazırlayan öğrenci kulüplerimizin çok yönlü turnuva, yarışma, gezi, seminer ve kursları vb. etkinlikleri Üniversitemiz yönetimi tarafından her zaman desteklenmiştir ve desteklenmeleri yönetimsel bir kural haline gelmiştir.

Bu haber toplam 922 defa okunmuştur


FOTO GALERİ
GAZETEMİZ
RÖPORTAJ